Edukacja w chmurze

by Super User
Odsłony: 2986

Wykorzystanie cloud computing w edukacji

Wykorzystanie chmury obliczeniowej w edukacji może mieć niebagatelne znaczenie dla efektywniejszej nauki i zwiększenia możliwości przyswajania informacji przez uczniów. Jednym z podstawowych elementów, który zapewnia chmura jest znaczne większa niż dotychczas interaktywność i angażowanie uczniów. Dzięki chmurze pomoce naukowe mogą zostać dostosowane nie tylko do wieku ucznia, ale również do aktualnego poziomu jego wiedzy czy szybkości z jaką przyswaja on informacje. Sprawia to, że nauka staje się bardzie spersonalizowana, a uczniowie uczą się we własnym tempie, bez spowalniania innych. Eliminuje to również poczucie bycia gorszymi przez słabszych uczniów oraz dylemat nauczyciela na jakim poziomie powinien prowadzić zajęcia.

 

Edukacja w chmurze to również między innymi tworzenie platform e-larningowych, które pozwalają z jednej strony na podejmowanie nauki w czasie, w którym uczeń ma na to ochotę, nie ma tutaj sztywno określonych ram czasowych. Tego typu platformy pozwalają również na przeprowadzanie zdalnych egzaminów, ułatwiają również nauczycielom poprawę, ocenę i ewaluację prac, bowiem dokonuje się to poprzez system na podstawie danych wprowadzonych przez uczącego. Platformy takie to również sposób na prowadzenie projektów w ramach zajęć, ułatwiają bowiem porozumienie się między grupą, to również możliwość udostępniania uczniom w wygodny sposób materiałów edukacyjnych w różnym formacie. Od obrazów jpg. Przez prezentacje w pptx po filmy w avi.

 

 

Wykorzystanie platform e-larnignowych oraz interaktywnych pomocy naukowych pozwala nauczycielowi na wytyczenie indywidualnej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia. Dzięki temu nauczanie może stać się o wiele bardziej spersonalizowane i dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia. Jest to zadanie wymagające zwłaszcza od nauczającego, wymaga zatem kształcenia i zdobywania nowych kompetencji przez pedagogów i dydaktyków. Z jednej strony nowe technologie w znacznym stopniu ułatwiają pracę nauczyciela i zdejmują z niego wiele żmudnych obowiązków, z drugiej nakładają na niego dodatkową odpowiedzialność za kształtowanie młodego człowieka oraz rozwijanie kompetencji dorosłych uczniów.