Internet w edukacji

by Super User
Odsłony: 3179

Nieograniczone zasoby wiedzy i informacji

Pojawienie się komputerów zmieniło wiele w sposobie wykorzystania pomocy naukowy w edukacji, jednak dopiero pojawienie się internetu stało się rewolucyjną zmianą. Internet znajduje bowiem liczne zastosowania w procesie kształcenia. Jednym z podstawowych aspektów jego wykorzystania jest nieograniczony dostęp do wiedzy i informacji, który odpowiednio wykorzystane przez nauczyciela i poprzedzone właściwą edukacją odnośnie przeszukiwania informacji, może stać się wspaniałą bazą do poszerzania wiedzy uczniów.

 

Nauka przez internet

Opisywane już wcześnie platformy e-learningowi również zakładają wykorzystanie internetu, jest to kolejny element, który coraz szerzej jest wykorzystywana w edukacji zarówno dzieci i dorosłych. Istnieje również możliwość angażowania uczniów w projekty, których realizacja odbywać się będzie za pośrednictwem internetu lub takie, w których uczniowie mogą komunikować się za pomocą tej ogromnej sieci, co znacznie przyśpieszy proces tworzenia projektów. Rozwiązywanie różnorodnych testów i quizów wiedzy dostępnych w internecie może być także sposobem na naukę i sprawdzanie wiedzy nabytej w szkole, a stanowi przy tym dobrą zabawę.

 

Środek komunikacji na linii rodzic - szkoła

Internet jest także doskonałym narzędziem komunikacji na linii nauczyciel – szkoła. Coraz powszechniej stosowane są internetowe dzienniczki ucznia. Dzięki nim rodzie logując się za pośrednictwem strony internetowej szkoły mogą sprawdzić oceny swoich dzieci oraz adnotacje dotyczące życia szkoły. Jest to także sposób na transparenty system oceniania i pozostawania w stałym kontakcie rodzica ze szkołą.

 

Wykorzystanie zasobów internetu

 

Doskonałymi pomocami w edukacji mogą być mapy z Google Maps, dostępne w internecie, gry edukacyjne, które pozwalają na symulacje i naukę poprzez doświadczenie, czy filmy z YouTuba prezentujące doświadczenia fizyczne i chemiczne, których nie sposób przeprowadzić w warunkach szkolnych. Wszystkie te elementy to nie tylko doskonały sposób na wzbogacenie wiedzy uczniów, ale również na zainspirowanie ich do dalszych poszukiwań.