Komputery w edukacji

by Super User
Odsłony: 2851

Wykorzystanie komputerów w edukacji

Komputery w polskich szkołach pojawiły się już stosunkowo dawno, lata 90 przyniosły bowiem ze sobą masową komputeryzację szkół, w których tworzono pracownie komputerowe. Jednak rozwój technologii oraz coraz niższe ceny sprzętu elektronicznego sprawiają, że dziś niemal każdy uczeń ma dostęp do osobistego, bardzo często przenośnego komputera. W związku z tym rodzą się nowe możliwości i nowe zagrożenia, na której nauczyciele powinni zwracać uwagę.

 

Pierwszym istotnym elementem w myśleniu o komputerach w edukacji jest konieczność nauki korzystania z komputera uczniów. Co prawa większość z nich ma od najmłodszych lat kontakt z komputerem, jest on jednak przez nich wykorzystywany przede wszystkim jako rozrywka, dlatego zadaniem szkoły jest edukacja w zakresie użytkowania programów, które będą im potrzebne w dorosłym życiu, takich jak edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, edytory tworzenia prezentacji. We współczesnym świecie każda szkoła powinna również prowadzić edukację w zakresie świadomego korzystania z zasobów internetu, uczyć oddzielać informacje fałszywe od sprawdzonych oraz dokonywania researchu informacji. Umiejętność poszukiwania informacji w encyklopedii jest dziś nie bardziej istotna niż umiejętność przeszukania internetu pod kątem interesujących użytkownika treści.

 

Drugim aspektem wykorzystania komputerów w edukacji jest traktowanie ich jako wsparcia naukowego. Dzięki komputerom nauczyciele mogą:

 

  • przygotowywać atrakcyjne pomoce naukowe,

  • udzielać wskazówek i prowadzić dialog z uczniami,

  • kontrolować obliczenia ucznia, lub umożliwiać mu łatwiejsze obliczenie,

  • komputer może być wykorzystany do przetwarzania tekstów i grafik,

  • może być także wykorzystywany do komponowania i przetwarzania muzyki

  • wykorzystywać programy edukacyjne i dodatki do podręczników tworzone przez wydawnictwa i firmy wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji komputerowej

  • jako narzędzie sprawdzenia wiedzy ucznia, w niemal każdej dziedzinie szkolnego nauczania.