Technologie mobilne

by Super User
Odsłony: 3010

Czy smartphone to problem dla szkoły?

Coraz głośniej dyskutuje się w Polsce na temat stosunku szkoły do przynoszenia przez uczniów na tereny placówki urządzeń mobilnych. Wiele szkół zabrania wnoszenia telefonów na lekcje. Jednak wielu nowoczesnych dydaktyków zwraca uwagę, że zamiast zabraniać uczniom posiadania i przynoszenia smartphone'ów należy włączyć je w proces kształcenia. Sama technologia nie jest bowiem zła, problemem jest to, że uczniowie nie wykorzystują jej w celach edukacyjnych, być może zatem rolą nowoczesnego nauczyciela jest zainspirowanie ich do takiego wykorzystania technologii mobilnych zamiast szkalowania ich i zabraniania.

 

Powodem, dla którego nie można bagatelizować kwestii technologii mobilnych w nauczaniu jest również zjawisko, które sprawia, że konieczność pozostawania w ciągłym kontakcie i połączeniu z siecią nie jest już medium jest stanem świadomości. Świadomości, która w pewien sposób kształtuje współczesnego człowieka, edukacja nie może być zatem oderwana od tego zjawiska.

 

Technologie mobilne umożliwiają w praktyce realizację koncepcji nauczania jaką jest konektywizm, zakładający, że najważniejszym elementem procesu edukacji jest nauka myślenia, a nie utrwalanie wiedzy. W tej teorii rolą szkoły jest nauczenie jak zdobywać wiedzę, skąd ją czerpać, gdzie poszukiwać danych, jak je przetwarzać oraz jak właściwie korzystać z nowych technologii.

 

Z wprowadzeniem i wykorzystaniem technologi mobilnych w szkołach wiąże się jednak jeden zasadniczy problem – szkoła musi posiadać infrastrukturę informatyczną pozwalającą na wykorzystanie takiej ilości urządzeń mobilnych. Jest to zatem wyzwanie stojące przed dyrektorami szkół – dostosowanie sieci i połączeń tak, aby nie były one przeciążone. Choć może taka zmiana myślenia nie nastąpi od razu, to należy oczekiwać, że jest to kwestia najbliższych kilku lat.

 

Technologie mobilne oraz dostęp do internetu to dwa aspekty technologiczne, które mają ogromny i przemożny wpływ na rozwój myślenia o edukacji, stają się niezbędnym jej elementem, którego w trosce o dobro nowych pokoleń niepodobna dłużej ignorować.